skip to content
 

Partner-Einrichtung 
partnerintézmény 

Die Kinderstadt Fót in Ungarn, unweit der Hauptstadt Budapest, wurde 1957
gegründet. Bis zu 1.000 Kinder und Jugendliche ab 3 Jahren konnten dort ein 
Zuhause auf Zeit finden. Zentrales Gebäude der Kinderstadt ist das 1845 bis 1849
erbaute Károlyi-Schloss. Ab 1960 waren über viele Jahrzehnte beide Kinderstädte (Königsheide und Fót) freundschaftlich miteinander verbunden und pflegten ein Ferien-Austauschprogramm. An diese Tradition konnten wir im Jahr 2013 anknüpfen.
 

A Fóti Gyerekvárost, nem messze Budapesttől, 1957-ben alapították. Akár 1000 serdülő és gyermek 3 éves kortól tudott ott otthont találni egy időre. Központi épülete az 1845-1849-ben épült Károlyi-kastély. Königsheide és Fót, a két gyerekváros 1960 óta baráti kapcsolatot és egy nyaralási csereprogramot tartott fenn több évtizedig. Erre a hagyományra tudott egyesületünk építeni 2013-ban.
 

Folgende unserer INFO-Blätter beschäftigen sich mit Fót:

Következő tájékoztatóink foglalkoznak a Fóti Gyermekvárossal
(eddig sajnos csak német nyelven):

INFO-Blatt 11/2012
INFO-Blatt 01/2014

Siehe auch Rubrik Projekte!

Lásd még a "projektek" rubrikát! 

 

 

  

 

Logo

 Emblem der ehem. Kinderstadt

A korábbi gyerekváros jelképe

 

 

 

 

 

Wir freuen uns diese Seite nun auch zweisprachig anbieten zu können und würden es begrüßen, wenn sich ehemalige Heimkinder aus Fót hierher "verirren" und uns beim Ausbau der Seite helfen.

 

Örömünkre szolgál, hogy ez oldalt most már kétnyelvűen kínálhatjuk, és nagyra értékelnénk, ha egykori Fóti gyerekek egyszer 'eltévednének' ide, és segítenének az oldal kiépítésében.

 

 

 

 

 Lageplan
 
Übersichtsplan der Einrichtung

Az intézmény áttekintő terve

 

In Ungarn ist bereits vor einigen Jahren ein Buch über die Geschichte der Kinderstadt Fót erschienen.

Magyarországon megjelent már néhány évvel ezelőtt egy könyv a Fóti Gyerekváros történetéről.

 

Wir sind auf der Suche nach ehrenamtlichen Dolmetschern, die uns das Buch übersetzen!

Keresünk önkéntes tolmácsokat, akik lefordítanák nekünk ezt a könyvet!

 

Ähnlich wie das Kinderheim Königsheide in den 1960-ziger Jahren, hat auch die Kinderstadt Fót im Jahr 1972 eine Broschüre über sich herausgegeben. Leider liegt uns diese bislang auch nur in ungarischer Sprache vor.

A Königsheide Gyerekotthonhoz hasonlóan a Fóti Gyerekváros is közzé tett magáról egy brosúrát 1972-ben. Sajnos eddig csak magyarul van meg.

 

  

 

Logo der heutigen Kinderzentrale

A mai gyerekközpont lógoja